پیوند به محتوای اصلی
جستجو کن
صفحه اصلی
همراه و هوشمند
  
 

صلاحیت ها و مدارک لازم جهت تحویل به دبیرخانه

 

   مدارک لازم جهت ثبت در خواست مجوز واحد فرهنگی دیجیتال

 

توجه داشته باشید با توجه به سامانه تحت وب و ثبت درخواست در آن، تمامی مدارک باید اسکن شده و با فورمت  (JPG) در قالب یک لوح فشرده تحویل متصدی دبیرخانه گردد.

 

    مدارک فردی تمامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شامل:

1.      کلیه صفحات شناسنامه

2.       کارت ملی

3.      گواهی عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری 

4.      عکس پرسنلی 

5.      تصویر مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه (گواهی پایان خدمت، گواهی معافیت دائم از خدمت، گواهی   معافیت موقت ) براي افراد ذکور

6.       تصویر آخرین مدرک تحصیلی

7.      مستندات مربوط به سوابق، تجربیات، امکانات ، دوره های آموزشی گذرانده شده، تقدیرنامه ها   )الویت سوابق در زمینه فرهنگی یا IT   می باشد )

 

  •     مدارک شخصیت حقوقی شامل :

1.      اساسنامه

2.      روزنامه رسمي و تمامی آگهي هاي تغييرات

               

   

          توجه:

             ارائه یک قطعه عکس و اصل سوءپیشینه کیفری قابل استناد اعضای هیئت مدیره به دبیرخانه مرکز الزامیست .

 

 

 

             صلاحیت های عمومی

 

            دارابودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

            داشتن حداقل 24 سال شمسی تمام

            نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی به تایید مراجع ذیصلاح

            دارابودن صلاحیت امنیتی به تشخیص مراجع ذیصلاح

            ارائه گواهینامه پایان یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی برای اشخاص ذکور

 

            صلاحیت های تخصصی

           1) دارابودن یکی از شرایط ذیل:

  •       مدرک تحصیلی کارشناسی یا دوره های تحصیلی معادل در رشته های مرتبط با فعالیتهای فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا
  •       مدرک تحصیلی کاردانی یا دوره های تحصیلی معادل در رشته های مرتبط با فعالیتهای فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو (2) سال سابقه اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور
  •      مدرک تحصیلی کارشناسی یا دوره های تحصیلی معادل در رشته های غیرمرتبط با فعالیتهای فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل دو (2) سال سابقه اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور
  •       مدرک تحصیلی کاردانی یا دوره های تحصیلی معادل در رشته های غیرمرتبط با فعالیتهای فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا به همراه حداقل سه (3) سال سابقه اشتغال در امور مرتبط با فعالیت مزبور
  •       مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه به همراه حداقل پنج (5) سال سابقه اشتغال در امور مرتبط با فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع مجوز مورد تقاضا

        2)  ارائه پاسخ صحیح به حداقل 60% سئوالات آزمون کتبی عمومی قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای فرهنگی دیجیتال

 

موضوع صفحه
1 
آخرین اصلاح در 24-04-1935 10:56